Testitapausten Suunnittelu - Maaret Pyhäjärvi - 19.-20.11.2015

Tietoja kurssista

 • Milloin: 19.-20.11.2015
 • Missä: Taitotalo (Pitäjänmäki)

Kurssin hinta

 • 995EUR + ALV testausOSY:n ja Agile Finlandin jäsenet
 • 1095EUR + ALV muut

Kouluttaja

 • Maaret Pyhäjärvi

Ilmoittautuminen ja maksu

Kouluttajasta

Maaret Pyhäjärvi on toiminut testaustehtävissä lähes kaksi vuosikymmentä ja vaikuttanut monien testaajien elämään suosittuna kouluttajana sekä puhujana. Nykyisin Maaret toimii testausasiantuntijana Granlund Oy:ssä tuotekehitystiimissä tehden ja kehittäen testausta kouluttaen testausta sivutoimisesti avoimilla ja yrityskohtaisilla kursseilla. Hänen testausuransa keskittyy testauksen todellisuuden kohtaamiseen erilaisissa projekteissa, ja hänen kurssinsa ammentavat todellisten projektien tilanteista.

Yleiskuvaus

Testitapaukset ovat testausta tukevia konkreettia ideoita. Miten tunnistan mitä pitäisi testata, opin näkemään mahdollisia virheitä monipuolisesti ja miten yhdistelen ideani sopiviksi kokonaisuuksiksi vastuullani olevaan testausvaiheeseen ja testauskohteeseen?

Testitapausten suunnittelu on perustaito suunnitellessa testejä muiden testaajien testaustyötä tukemaan ja käytettäessä laadittuja testitapauksia erinomaisia tuloksia tuottaen. Hyvien testitapausten löytäminen, oikea-aikainen dokumentoiminen ja taidokas käyttäminen on merkittävä osan testaajan arjesta. Testitapausten suunnittelun osaaminen on testauksen ydinosaamista sekä perinteisissä että ketterissä projekteissa.

Tämä kurssi luo puitteet hyvälle testaamiselle käyden läpi testitapausten suunnittelun periaatteet ja tekniikat, ja vieden testitapausten suunnittelun käytännön tasolle todellisiin tilanteisiin. Kurssi paneutuu testitapausten suunnittelun haasteisiin ja ratkaisuihin, antaen vinkkejä kehittämiseen ja kehittymiseen testauksessa.

Kurssi on täysin uudistettu versio Maaret Pyhäjärven Talentum Eventsille laaditusta Testitapausten suunnittelu –kurssista.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ohjelmistotestaajille, ohjelmistosuunnittelijoille, projektipäälliköille tai testausvastuussa oleville henkilöille.

Testaus, testitapaukset ja testaajana toimiminen

 • Testaustyön luonne ja merkitys / testausmatematiikan perusteet
 • Määrittelyt testauksen pohjana / määrittelyn limupeli
 • Testaajan ajattelumallit / kuinka testaisin tekstikentän

Testitapausten dokumentointi

 • Oikea-aikainen dokumentointi – valmistaudu ajoissa, älä unohda uusia oppeja!
 • Miltä oikeat testitapaukset näyttävät?
 • Harjoitus: testitapausten taso FreeMind Etsi ja korvaa -toiminnolle

Regressiotestaus

 • Testaaminen vs. korjaaminen
 • Toimivia regressiotestausmalleja
 • Harjoitus: regressiotestien valinta annetusta testitapausmäärittelystä

Testitapausten hallinnan välinetuki

 • Testitapausten varastointi uudelleenkäyttöön ja suorituksen hallinta
 • Testauksen aikaiset muistiinpanot
 • Kaupalliset ja avoimen lähdekoodin vaihtoehdot

Testaustyömaan ymmärtämisestä testitapausten tehokäyttöön

 • Karkea osittaminen ennen yksityiskohtien suunnittelua
 • Testitapausten muuntelu testatessa: lisää / poista / toista / vaihda
 • Testaajan tekemä testaus suhteessa muuhun testaukseen (yksikkötestit, tekninen testiautomaatio)
 • Harjoitus: Testitapausten priorisointi suoritusjärjestykseksi

Testitapaukset testaustyön jakamisessa useille testaajille

 • Case 1: Testaustyömaan hallinta vakuutussektorin hyväksymistestauksessa
 • Case 2: Testaustyömaan hallinta ketterässä tuotekehitystiimissä

Työpaja: testauskohteena Boggle Flash

 • Määrittelyn mukaisen toiminnan testaus: pistelasku
 • Muistiinpanot testatessa
 • Testattavuuden merkitys

Heuristinen testisuunnittelu: monipuolinen testauskohteen analysointi

 • SFDPOT – testattavan ominaisuuden analysointi
 • Monipuolisen ajattelun harjoittaminen, monipuoliset heuristiikat
 • Harjoitus: Soveltaminen Freemind Etsi ja korvaa -toiminnolle

Riskiperusteinen testisuunnittelu: lunttilapulla alkuun ja monipuolinen ymmärrys virheistä

 • Lunttilappu: 2 A4:sta testauksen tiivistettyä kansanviisautta
 • Virheiden tunnistamisen kyky, esimerkkejä virheistä
 • Harjoitus: mistä tietää että asennus toimii?

Arvo-alueisiin perustuva testisuunnittelu

 • Toimintojen laajentaminen käsiteltävällä aineistolla
 • Ekvivalenssiluokat ja raja-arvot, yksittäisistä muuttujista muuttujapareihin ja yhdistelmiin
 • Testiaineiston uudelleenkäytön suunnittelu
 • Harjoitus: riittävien syötteiden tunnistaminen ja tulosten kuvaaminen testitapauksiin

Vaatimusperusteinen testisuunnittelu

 • Määrittelyjen lukeminen testaajana
 • Osittava ja kokoava testisuunnittelu vaatimuksiin pohjautuen
 • Harjoitus: skenaariotesti ja määrittelyn tarkistuslista

Testitapausten suunnittelun tiekartta

 • Testitapausten suunnittelun tekniikat ja valinta
 • Kokonaisvaltainen testausstrategia: testauksen nelikenttä
 • Kasvusuunnat ja opin lähteet

Koulutuksen erityispiirteitä

 • Kouluttaja on aihepiirin syvällinen osaaja sekä pidetty puhuja, joka saa toistuvasti hyvää palautetta pitämistään koulutuksista ja esityksistä
 • Kurssilla yhdistyy huippukouluttaja ja –sisältö: koulutusaihe omakohtaisine kokemuksineen toimii erottamattomana parina, kouluttaja todella tietää mistä kurssimateriaalissa puhutaan ja voi toimittaa esimerkit ensikäden tietona
 • Koulutussisältö vastaa parasta saatavilla olevaa tietämystä uudistuen, ja saat käyttöösi myös koulutusmateriaalien uudet versiot päivittääksesi omaa osaamistasi koulutuksen jälkeen
 • Koulutusmateriaalit on lisensoitu Creative Commons Tekijä mainittava –lisenssillä. Tämä mahdollistaa tehokkaan oppien jälkikäytön ja tiedon jakamisen osallistujien yrityksissä.